Gegevensbescherming

Voor Knorr-Bremse heeft privacybescherming bij de verwerking van uw persoonsgegevens de hoogste prioriteit. Wij verwerken persoonlijke gegevens die tijdens uw bezoek aan onze website worden verzameld conform de wettelijke bepalingen, die gelden voor de landen waar de betreffende website wordt beheerd.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, slaan onze webservers standaard uw internet-serviceprovider, de website van waaruit u ons bezoekt, de door u gebruikte browser, uw besturingssysteem, de websites die u bij ons bezoekt alsmede datum en duur van uw bezoek op.

Afscherming van gebruik en uitwisseling van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ons deze verstrekt. Het verstrekken van resp. uitwisselen van persoonsgegevens aan instellingen en instanties van de betreffende landen vindt uitsluitend plaats in het kader van de bindende nationale wettelijke voorschriften. Voor onze medewerkers geldt een zwijgplicht en de verplichting om aan hen verstrekte persoonsgegevens te beschermen.

Veiligheid

Knorr-Bremse beschermt uw gegevens door middel van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, zodat toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of gebruik door onbevoegde personen wordt voorkomen. Onze veiligheidsmaatregelen worden in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen continu bijgewerkt.

Share